Dr. Sevgi Salman Ünver

Dr. Sevgi Salman Ümnver

Biyogirişimci, Genomedis Biyoteknoloji A.Ş. Kurucusu, Yazar, Öğretim Görevlisi, Danışman

    Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde Lisans ve a Yüksek Lisans derecelerini aldı. ABD’de University of Delaware’de Biyoteknoloji alanında PhD programına devam etti.  Ardından 16 yıl süresince ilaç sektöründe uluslararası firmalarda medikal, klinik araştırmalar, pazarlama, satış ve iş geliştirme bölümlerinde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (Yönetim Organizasyon/Pazarlama) Doktorasını tamamladı. Akademik eğitimini, ilaç sektöründe edindiği deneyimle birleştirip 2016 yılında Genomedis Biyoteknoloji’yi kurarak, ilaç, sağlık ve  biyoteknoloji alanında proje geliştirme, uygulama, danışmanlık ve mentörlük çalışmaları yapmaya başladı.

 
Akademik Girişimcilik, Biyoteknoloji Girişimciliği (Biyogirişimcilik), Bilim ve Teknoloji Girişimciliği, Sağlık Girişimciliği ve Bilişim Girişimciliği özelliği odaklandığı çalışma alanlarıdır. Bu alanlarda ve özellikle de Biyoteknoloji ve Sağlık konularında hızlandırıcı programlarda (ürün geliştirme, iş modeli oluşturma, pazarlama ve iş planı hazırlama, pazara erişim, pazarlama yönetimi, dijital pazarlama, uluslararası pazarlara açılma ve işbirliği geliştirme modelleri alanlarında) eğitmenlik, danışmanlık ve mentörlük yapmaktadır. Bu programlardan bazıları: Araştırmacı İlaç Firmaları BioStartUp Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Sanayi Odası Koza Hızlandırıcı Programı, Acıbadem Üniversitesi ve İstanbul Sanayi Odası Kuluçka Merkezi Sağlık Hızlandırıcı Programı, COVID 19 Ortak Akıl Platformu Mentörlük programı, Uluslarası Mentorloop Programı, Sağlıkta Açık İnovasyon Kampı ve Sanko Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon Buluşması ve bazı Teknoloji Transfer Ofisleri Geliştirme Programları ve eğitimleri bunlardan bazılarıdır.  Ayrıca Teknofest Organizasyonu içerisinde ‘Danışma Kurulu Üyesi’ olarak yer almaktadır.

    Biyoteknoloji girişimciliği ve akademik girişimcilik alanında Biyogirişimcilik ve İnovasyon dersini Boğaziçi  Üniveristesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde vermiştir. Alanında ilk olma özelliği taşıyan ‘Adım Adım Biyogirişimcilik, Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcısına Yol Haritası’ kitabının ve 2020 yılı sonunda çıkan ‘Biyoteknoloji Çağına Hoş Geldiniz’ kitabının editör ve yazarlarındadır. Çeşitli kongre ve toplantılarda konuşmacı olarak yer almaktadır.

Dr. Sevgi Salman Ünver

Bioentrepreneur, Founder of Genomedis Biotechnology A.Ş., Author, Lecturer, Consultant

   Dr. Sevgi Salman Unver received her BS and MS degrees in Molecular Biology and Genetics from Boğaziçi University in 1998 and 2000, respectively. She went on to pursue a PhD program at the University of Delaware in the United States with a scholarship from Dupont's ‘Young Scientist Development’.
Dr. Unver began her career in the pharmaceutical industry as a Clinical Research Specialist at Pharmarcia / Pfizer Pharmaceuticals. For 16 years, she held senior management positions in medical, clinical research, marketing, sales and business development departments at major international companies in the pharmaceutical industry (Pharmarcia / Pfizer Pharmaceuticals, Serono, Merck Serono, MSD Pharmaceuticals), and served as General Manager at Montero A.Ş. She worked on Oncology, Hematology, Endocrinology, Pediatrics, Metabolism, Dermatology, Obstetrics, IVF, Embryology and Pediatric Gastroenterology. In 2016, Dr. Unver established Genomedis Biotechnology, combining her academic education with her experience in the pharmaceutical sector and became a bioentrepreneur. In 2017, She completed her PhD in Management, Organization and Marketing at Bilgi University, Department of Business Administration. Dr. Unver’s PhD thesis on ‘Drug Marketing and Customer Behavior.


   Since 2016, she has been providing R & D project consultancy, business and product development consultancy in the field of Pharmaceutical and Biotechnology. Genomedis provides consultancy projects to biotechnological pharmaceutical companies and new start-up companies.


   The main interest of Dr. Unver is to give consultancy the startup companies that are in the process of transforming innovative ideas into projects in the field of biotechnology and then the commercialization of these products. She is a trainer and mentor in accelerating programs in the fields of Science and Technology Entrepreneurship, Health, Informatics and Biotechnology (product development, business model creation, marketing and business plan preparation, market access, marketing management, digital marketing, opening to international markets and cooperation development models). Some of these programs are: BioStartUp Program for Research Pharmaceutical Companies, Istanbul Development Agency and Istanbul Chamber of Industry Koza Accelerator Program, Acibadem University and Istanbul Chamber of Industry Incubation Center Health Accelerator Program and some Technology Transfer Offices Development Programs and trainings.

  She has been a speaker at various scientific congresses and events. She is the author and editor of the books ‘Adım Adım Biyogirişimcilik- Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haitası/ Step by Step in Bioentrepreneurship- Guide to Biotechnology Entrepreneurs and Investors’. This book is the first book in the topic of bioentrepreneurship in Turkey.  She is also writer of the book "Biyoteknoloji Çağına Hoş Geldiniz!/Welcome to Biotechnology Era!" Dr. Unver is lecturer of Molecular Biology and Genetics department at Boğaziçi University and Institute of Gebze Technical University. Dr. Unver’s major interest is fostering biotechnology entrepreneurship in Turkey. Dr. Unver’s main inspiration is to develop bio-business of Turkish Bio Entrepreneurs in global level and being part of biotechnology era.